Projecten

Forellenlaan, Den Haag

Aannemer: B.V. Coördinatie-Bouw
Architect: Regtop Ligtvoet Architecten
Referentie: W094858

VMG produceerde en monteerde ca. 2000 meter glashekken voor de balkons en galerijen en 240 stuks privacyschermen voor balkonafscheidingen.

Regtop Ligtvoet Architecten: ‘Bij dit flatgebouw aan de Forellendaal in Loosduinen waren de balustrades van de balkons aan vervanging toe. Doorgaans wordt hiervoor de meest eenvoudige oplossing gekozen, terwijl de ingreep een niet te onderschatten invloed heeft op zijn omgeving. Het was dan ook positief te noemen, dat de bewoners meer wilden dan een standaard oplossing met dien verstande, dat er een grote voorkeur bestond voor het materiaal glas. De bestaande balustrades werden gekenmerkt door een afwisseling van een open spijlenhek en een dicht plaatstalen hekwerk. Deze afwisseling van open en dicht werd nog versterkt door het plaatstaal verder naar voren te leggen, dan het spijlenhek. Bij het ontwerp van de glazen balustrade is het bovenstaande als uitgangspunt genomen. Het plaatstaal is vervangen door translucent glas, een lichtdoorlatende glassoort met een ietwat groene uitstraling en het spijlenhek door groen helder glas. De genoemde gelaagdheid tussen de twee soorten glas is gerealiseerd door een speciale detaillering, welke goed te realiseren was met het reeds bestaande product van balusters en boven- en onderrail welke reeds gekozen was. Hiermede is een beeld ontstaan, welke recht doet aan de uitgangspunten van de oorspronkelijke architectuur van het flatgebouw en een versterking betekent van de kwalitatief waardevolle openbare ruimte ter plekke.’

Samen een project starten?